Druge storitve

V našem podjetju smo se v času našega delovanja specializirali tudi za opravljanje administrativnih in drugih operativnih storitev za naše stranke.

Stranki prilagojene storitve

Vključujejo druge storitve računovodske narave in druge poslovne storitve kot so:

  • kadrovske storitve
  • administrativne storitve
  • priprava dokumentacije vezane na izvedbo alternativnih plačil (e-poboti, cesije, asignacije, posojila, krediti itd.);
  • finančno vodenje projektov
  • pomoč pri pridobivanju delovnih dovoljenj
  • pomoč pri ustanavljanju podjetja
  • obveščanje in opozarjanje na spremenjeno zakonodajo in iz nje izhajajoče obveznosti
  • drugo glede na potrebe strank