UKREPI NA DAVČNEM PODROČJU ZA BLAŽITEV POSLEDIC KORONAVIRUSA ZA SAMOZAPOSLENE

Spodaj predstavljamo ukrepe z davčnega področja, ki so določeni v interventnih zakonih z dne 20.03. in 02.04.2020 in se nanašajo na samozaposlene:

MESEČNI TEMELJNI DOHODEK:

Na Furs je potrebno poslati posebno izjavo, ki bo preko eDavkov (na spletu ali mobilni aplikaciji) na voljo od 14.04.2020 dalje. Skrajni rok za oddajo izjave je 31.05.2020.

 • če bo izjava vložena do 18.04.2020 za marec, bo nakazan denar (350 eur) na TRR 25.04.2020
 • če bo izjava vložena od 19.04. do 30.04.2020 za marec ali april ali marec in april skupaj, bo nakazan denar na TRR 10.05.2020
 • če bo izjava vložena od 01.05. do 31.05.2020 za marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, bo nakazan denar na TRR 10.06.2020.

Pogoji za dodelitev temeljnega dohodka v višini:

 • 350 eur za mesec marec, če imajo vsaj 25% upada prihodkov glede na februar 2020
 • 700 eur za mesec april in 700 eur za maj 2020, če imajo v aprilu ali maju 2020 vsaj 50% upada prihodkov glede na februar 2020.

Davčni dolg

Do izplačila mesečnega dohodka ne bodo upravičeni  tisti, če imajo  na dan uveljavitve tega zakona neplačane obveznosti do države.

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST:

 • Odlog prispevkov za socialno varnost (samozaposlenih, ki nimajo drugih zaposlenih), ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020 bo avtomatičen, brez vloge. Odložene prispevke mora zavezanec poravnati najkasneje do 31.03.2022. Lahko pa jih plača tudi prej. Izjema so neplačniki po stanju na dan 28.02.2020.
 • Oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost na Furs je potrebno poslati izjavo (ista kot za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka). Oprosti se lahko prispevke za mesec od 13.03.2020 dalje ( ki zapadejo v plačilo 20.04.), april (ki zapadejo v plačilo 20.05.) in za maj (ki zapadejo v plačilo 20.06.2020). Če želijo oprostitev za marčevske in aprilske prispevke, morajo izjavo preko eDavkov poslati do 30.04.2020, za majske prispevke izjavo pošljejo do 31.05.2020 (vse našteto bo možno označiti na eni izjavi).

Pogoj: isti pogoji kakor pri dodelitvi mesečnih temeljnih dohodkov 

Davčni dolg : Do oprostitve plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja ne bodo upravičeni, če imajo na dan vložitve izjave neplačane obveznosti do države.

DAVKI:

 • Rok za oddajo letnega obračuna DohDej in letnega poročila Ajpes se iz 31.03.2020 prestavi na 01.06.2020. Rok za plačilo obveznosti ostaja 30 dni od oddaje obračuna.
 • Ne plača se obroka akontacije dohodnine, ki zapadejo v plčailo 10.05. in 10.06.2020. Se pa neplačani obroki predhodne akontacije dohodnine oziroma akontacije dohodnine ne štejejo za obračunane.
 • Za akontacije davka tudi ostalih mesecev lahko zavezanec:
 • Vloži vlogo za znižanje predhodne akontacije davka
 • Zaprosi za odlog plačila davka (npr.za akontacijo, ki zapade v plačilo 10.04.2020) za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa COVID-19.

Povezave: