Davčno svetovanje

Davki močno vplivajo na poslovne odločitve vsakega podjetnika. Cilj odločitev povezanih z davki je plačati samo toliko davkov, kolikor je nujno potrebno. Davčni sistem je zelo zapleten in le redki podjetniki se v njem znajdejo sami, brez pomoči svojega računovodje. Davki, ki najbolj vplivajo na podjetniške finančne odločitve so predvsem davek od dohodkov pravnih oseb, davek na dodano vrednost, dohodnina in prispevki za socialno varnost.

Z davčno optimizacijo vam pomagamo določiti najbolj optimalno obliko obdavčitve, ki jo ponuja zakonodaja.

Na področju davčnega svetovanja za vas opravljamo in načrtujemo predvsem sledeče storitve:

 • izbira statusne pravne oblike
 • izbira načina ugotavljanje davčne osnove (dejanski ali normirani odhodki)
 • izbira načina obračunavanja ddv (nastanek poslovnega dogodka ali plačana realizacija)
 • pravočasno načrtovanje davčnih posledic pri prenehanju poslovanja.
 • testni izračun dohodnine in davka iz dohodkov pravnih oseb
 • optimizacija davčnih bilanc
 • uveljavljanje davčnih olajšav
 • preverjanje pravilnosti obračunov
 • priprava na obisk davčnih inšpektorjev
 • zastopanje v davčnih postopkih (komunikacija z davčnim organom)
 • izračun odloženih davkov
 • drugo svetovanje s področja dohodnine, davka od dohodkov pravnih oseb, prispevkov, trošarin…