Računovodske storitve

Računovodstvo je temelj na katerem poslovodstvo sprejema svoje odločitve. Te morajo biti prave, kvalitetne in pravočasne. Podlaga za to so ustrezna strokovna usposobljenost, dobro poznavanje poslovanja naročnika in hitra ter stalna medsebojna komunikacija. Izbira optimalne poslovne poti je pomembna poslovna odločitev.

Vestno skrbimo za tekoče izobraževanje, poslujemo v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in drugo veljavno zakonodajo. Obseg in vrsto računovodskih storitev popolnoma prilagodimo vašim potrebam.

Računovodstvo je organizirano na način, da v vsakem trenutku dobite vse kar potrebujete in to po najnižji ceni. S tem plačate le to, kar tudi dejansko potrebujete pri svojem poslovanju in s tem prihranite čas in denar.

Našim strankam nudimo celovit spekter računovodskih storitev. Zato poleg računovodskemu obračunavanju (knjigovodstvu), veliko pozornosti posvečamo ostalim sestavinam računovodstva, kot so računovodsko predračunavanje in analiziranje. S tem ustvarimo podlago za učinkovito svetovanje povezano s poslovnimi procesi, davki in drugimi dogodki, kot so statusno preoblikovanje ali zaposlovanje.

tu smo, da plemenitimo vrednost vašega posla

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige, itd.)
 • obračunavanje davka na dodano vrednost in z njim povezana vodenje evidenc in poročanje
 • obračun dohodkov iz zaposlitve (plače, prispevki, avtorski honorarji, najemnine, podjemne pogodbe…) in drugih prejemkov fizičnih oseb ter z njimi vezano poročanje
 • izdelava medletnih in zaključnih bilanc stanja in uspeha
 • izdelava zaključnih poročil (obračun davka od dohodkov pravnih oseb, obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za samostojne podjetnike, bilance stanja, izkaz poslovnega izida, itd. za potrebe FURS-a in AJPES-a)
 • izpolnjevanje statističnih poročil za potrebe Statističnega urada RS
 • izdelava in izpolnjevanje poročil za potrebe AJPES-a
 • izdelava medletnih poročil po željah naročnika
 • obračunavanje obresti in izdelava IOP obrazcev, opominov, asignacij, kompenzacij
 • vodenje plačilnega prometa in opravljanje elektronskega plačilnega prometa
 • vodenje evidence osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • priprava izvršb
 • poročanje vezane knjige / Mini blagajna FURS
 • druge storitve po dogovoru z naročnikom